A

nanda Naja, telah menginspirasi kami keluarga besar LENTERAHATI ISLAMIC BOARDING SCHOOL untuk terus berbenah memberikan pendidikan Modern, Berkarakter dan Islami dengan tak lupa menanamkan aqidah Islam yang kuat dan membumikan Al Qur’an.

Terimakasih kepada semua Walisantri Lenterahati Ibs yang telah mempercayakan ananda kami asuh, kami bina dan kami didik. Doakan kami senantiasa istiqomah dalam mendidik dengan kesabaran.

Semoga semua santri Lenterahati Ibs kelak menjadi insan jujur yang bermanfaat dimanapun berada.

Tinggalkan Balasan